Treść strony

ŚWIADCZYMY USŁUGI:

 • z wykorzystaniem koparki kołowej 18 ton
 • z wykorzystaniem koparko – ładowarki
 • wykonania przyłączy budowlanych
 • szeroko rozumianych robót ziemnych
 • wykonania instalacji wod-kan, gaz, c.o
 • z zakresu budów inżynierskich
 • z zakresu wykonania konstrukcji stalowych
 • wynajmu sprzętu budowlanego
 • rozbiórki
 • wyburzenia
 • wywozu gruzu

WYKOPY ZIEMNE

Celem prac ziemnych odpowiednie przygotowanie podłoża dla budynku, budowy naziemnej, ziemnej lub podziemnej. Prace wykonujemy również w celu ukształtowania terenu.

Na roboty ziemne składają się: wykopy, wydobycie urobku, transport ziemi, układanie nowej ziemi oraz jej zagęszczanie.

Podział robót ziemnych ze względu na rodzaj prac:

 • ręczne – dotyczy to gruntów mało spoistych i rozluźnionych, stosuje się w przypadku małego obmiaru robót;
 • za pomocą sprzętu mechanicznego (koparki, spycharki, zgarniarki) – w przypadku dużego obmiaru robót;

Dysponujemy koparkami, wywrotkami, minikoparkami oraz każdym sprzętem niezbędnym dla wykopów.

WYKONYWANE USŁUGI SPRZĘTEM BUDOWLANYM:

 • wykopy szeroko-przestrzenne, wąsko-przestrzenne
 • wykopy liniowe
 • wykopy pod budynki, hale magazynowe, produkcyjne
 • wykopy pod wszelkie obiekty budowlane
 • wykopy pod fundamenty
 • wykopy hydrauliczne i wodociągowe
 • wykopy pod przyłącza
 • wykopy stawów
 • wykopy pod szamba
 • wykopy pod oczyszczalnie ścieków
 • wykopy pod ogrodzenia
 • wykopy pod baseny
 • wykopy melioracyjne i osuszanie terenu
 • korytowanie pod parkingi, drogi
 • niwelacje terenu
 • wymiana gruntu
 • utwardzanie nawierzchni, zagęszczanie